Kontakt telefoniczny: 509515885

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2011

na

Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia: Spawanie metodą TIG (141 - I stopień)

dla 10 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Jaślew ramach projektu 

pt. „Program podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Jaśle”

alt