Zamówienia publiczne ZST w Jaśle

 

Zamówienia publiczne realizowane w ramach projektu pt.

"Program podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Jaśle” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki,Priorytet IX, Działanie 9.2.

 

PRZETARGI: 

1. Wybór koordynatora projektu

2. Wybór asystenta koordynatora projektu

3. Wybór pracownika do spraw obsługi finansowej projektu

 

ZAPYTANIA OFERTOWE: 

Zapytanie 4/2011 - Kurs spawania metodą TIG

Zapytanie 5/2011 - Zakup oprogramowania AutoCAD Inventor

Zapytanie 3/2011 - Zakup sprzętu komputerowego

 

 

 

alt