Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta koordynator projejektu

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA STANOWISKO ASYSTENTA KOORDYNATORA PROJEKTU

 

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle ogłasza otwarty konkurs na stanowisko asystenta koordynatora projektu pt. „Program podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Jaśle” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, działanie 9.2- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

Ogłoszenie