Struktura organizacyjna

Dyrektor Grzegorz Zięba
Wicedyrektor
Jolanta Wierzbicka
Wicedyrektor Damian Bartuś