Struktura organizacyjna

Dyrektor Grzegorz Zięba
Wicedyrektor Jolanta Wierzbicka
Kierownik Szkolenia Praktycznego Damian Bartuś