Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na

 

Wybór koordynatora projektu
pt.
Program podnoszenia jakości kształcenia zawodowego
w Zespole Szkół Technicznych w Jaśle”

 
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia alt