Kontakt telefoniczny: 509515885

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2011

na

Wykonanie strony WWW i aktualizację strony WWW projektu 

pt. „Program podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Jaśle”

 

     

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2011 alt
  Zał. nr 1 - Formularz ofertowy alt
  Zał. nr 2 - Wzór umowy cz. I alt
 
  Zał. nr 3 - Wzór umowy cz. II alt
 
  Zał. nr 4 - Protokół odbioru cz. I alt
 

 

alt